Spolupráce s: Mg.A Pavlína Králová, Mg.A Daniel Barek
Při navrhování webu jsme vycházeli z fungování ateliéru jakožto prostoru, jehož vizualitu tvoří především stále se obměňující obsah. V takovém prostoru je možné se přehrabovat, mimo jiné nacházet i drobné, hravé či vtipné fragmenty, které vypovídají o povaze studentů. Těmito principy jsme se inspirovali při tvorbě homepage představující nejen galerii projektů, ale i místo pro zábavné prvky podněcující zapojení návštěvníka webu. Tento layout není horizontálně ani vertikálně omezen formátem obrazovky a tvoří jakýsi nekonečný prostor, kde se návštěvník může pohybovat a dle potřeby ji třídit a přeskupovat. Kontrastem k layoutu základní plochy je detailní náhled práce, kde je prostor vyčištěn od ostatních prvků a pozornost je koncentrována pouze na zvolený projekt. Důraz je kladen na galerii prací, které je možné fi ltrovat podle projektu, jména autora, tagu atd. Mimo jiné jsou všechny související projekty mezi sebou propojeny a intuitivně tak nabízí vyhledání podobného obsahu jako je navštívený projekt. Hlavním cílem bylo odprostit se od zajetých webových konvencí a vyjádřit tak osobitost ateliéru tímto médiem.
Previous slide
Next slide

Ateliérový web

Při navrhování webu jsme vycházeli z fungování ateliéru jakožto prostoru, jehož vizualitu tvoří především stále se obměňující obsah. Hlavním cílem bylo odprostit se od zajetých webových konvencí a vyjádřit tak osobitost ateliéru tímto médiem.

info@karolinastara.com

© Karolína Stará 2023