Tato práce se zaobírá zpracováním aplikace zaměřující se na pomoc pacientům s histaminovou intolerancí sledovat rizikové stavy spojené s touto poruchou. Cílem práce bylo vytvořit prototyp aplikace, který bude funkční a zároveň vizuálně příjemný. Aplikace bude umožňovat pacientům snadno a přehledně zanášet a sledovat své rizikové potraviny a stavy. Zároveň umožní vytvořit přehledný podklad pro lékaře k diferenciální diagnóze, a podpořit tak léčebný proces.
Figma fun
Figma fun interactions
Previous slide
Next slide

Aminapp

Aplikace navržena pro diagnostikované pacienty s histaminovou intolerancí. Cílem aplikace je pomoci pacientům rychle a jednoduše poskytnout cestu k vypozorování rizikových stavů a potravin.

info@karolinastara.com

© Karolína Stará 2023